ДД МЕМОС – остра исхемия на крайник

        I.            Емболи напр.при предсърдно мъждене, холестеролови емболи вкл.ятрогенни такива

      II.            Тробмоза вследствие и на тромбофилия

    III.            Травма на крайника

    IV.            Тромбангиитис облитеранс (болест на Бюргер)

Трябва да се отграничи от следното:

        I.            Лумбална спинална стеноза неврогенна или псевдоклаудикацио

      II.            Мускулно скелетна болка

    III.            Периферна невропатия напр.при алкохолизъм или захарен диабет

 

    IV.            Остеомиелит