ДД МЕМОС – аортна стеноза

        I.            Валвуларна най-често сенилна калцификация особено при бикуспидална аортна клапа

      II.            Ревматично сърдечно заболяване

Трябва да се отграничи от следното:

        I.            Аортна склероза

      II.            Митрална регулргитация

    III.            Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия

    IV.            Суправалвуларна аортна стеноза

 

      V.            Конгенитална субвалвуларна аортна стеноза