ДД МЕМОС – аортна недостатъчност

        I.            Конгенитална бикуспидална аортна клапа

      II.            Артериална хипертония

    III.            Валвуларни калцификации

    IV.            Инфекциозен ендокардит

      V.            Ревматично сърдечно заболяване

    VI.            Заболяване на аортния корен: синдром на Марфан, аортна дисекация, темпорален артериит, артериит на Такаяши, анкилозиращ спондилит, сифилис, реактивен артрит (синдром на Райтер), кистична медиална некроза, аневризма на синуса на Валсава, редицивиращ полихондрит

Трябва да се отграничи от следното:

        I.            Аортна дисекация

      II.            Пулмонална недостатъчност вторична на пулмонална хипертония

    III.            Митрална стеноза

    IV.            Трикуспидална стеноза

 

      V.            Стеноза на лява предна дисцендираща артерия тек има т.нар. шум на Док