ДД МЕМОС – ангина пекторис

        I.            Атеросклеротично сърдечно заболяване

      II.            Коронарен вазоспазъм

    III.            Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия

    IV.            Аортна стеноза

      V.            Аортна недостатъчност (тежкостепенна)

    VI.            Увеличени метаболитни нужди на миокарда напр.при тиреотаксикоза, анемия, тахикардия

  VII.            Синдром Х

 

VIII.            Рядко: конгенитални коронарни аномалии, коронарни емболи при инфекциозен ендокардит, дисекация на коронарните артерии, васкулит.напр.болест на Кавазаки или болест на Такаяши