ДД МЕМОС – аневризма на торакалната аорта

        I.            Травма, гърдна

      II.            Дегенерация на медулата на тораклната аорта

    III.            Хронична дисекация, която е в процес на еволюция

    IV.            Васкулит напр.темпорален артериит

      V.            Синдром на Марфан

    VI.            Синдром на Ехлерц-Далнос

  VII.            Сифилис

 

VIII.            Микотична аневризма