ДД МЕМОС – аневризма на каротидната артерия

        I.            Травма в областта на шията

      II.            Дисекация на каротидната артерия

    III.            Наличие на микотично\бактериално възпаление на каротидната артерия

    IV.            Васкулит напр.синдром на Бехчет, артериит на Ташаяши

      V.            Фибромускулна дисплазия

    VI.            Сегментна артериална мидолиза на каротидната артерия