КАРДИОЛОГИЧЕН КОМПЕНДИУМ – синусова тахикардия, АV нодална ре-ентри тахикардия, АV ре-ентри тахикардия и синдром на Wolf-Parkinson-White

Синусова тахикардия

Синусовата тахикардия представлява синусов ритъм с честота над 100 уд\\минута. Това най-често не е първична аномалия, а е вторичен на:

·         Сърдечна недостатъчност

·         Обширен остър миокарден инфаркт

·         Хиповолемия

·         Хипотонии

·         Хипоксия

·         Инфекции\\сепсис

·         Белодробен тромбоемболизъм

·         Остро кървене, анемия

·         Хипертиреоидизъм

·         Повишено общо безпокойство

·         Болка, остра или хронична

Трябва да се лекува подлежащата етиологична причина. НЕ СЕ ПОЛЗВАТ АНТИАРИТМИЦИ!

АV нодална ре-ентри тахикардия

АV нодалната ре-ентри тахикардия обиконвено се наблюдава при пациенти без подлежащо сърдечно заболяване.

Механизъм на АV нодалната ре-ентри тахикардия

Касае се за ре-ентри в АЦ възела, а тахикардията се инициира най-често от предсърдна и много по рядко от камерна екстрасистола.

В случаите на АV нодална ре-ентри тахикардия в АV възела съществуват 2 пътя: (1) бърз и (2) бавен. При около 20% от хората нормално има два такива пътя.

Нормално импулсите през АV възела се провеждат през бързия проводен път. След появата на екстрасистола бързия път изпада в рефракторен период, докато бавния проводен път не е в рефракторен период и още провежда импулсите напред, което създава типичен първоначално бавен-после-бърз ре-ентри кръг респ.АV нодална ре-ентри тахикардия, която е най-честата форма на този вид тахикардия, другия вид, а именно първоначално бърз-после-бавен ре-ентри кръг респ.първоначално бърза-после-бавна ре-ентри АV нодална реентри тахикардия се наблюдава много по рядко.

Диагностика

На електрокардиограмата се наблюдават регулярни теснокамерни комплекси с честота между 150-250 уд\\минута. Р вълните са ретроградни и се „крият” в камерния комплекс или са разположени в края на камерния комплекс (най-добре видими във V1 под формата на трерминална r` вълна). Ако обаче камерната честота е под 110 уд\\минута Р вълната може да предхожда камерния комплекс. Р вълна не може да се види в поне 50% от случаите.

При атипичната АV нодална реентри тахикардия PR интервала е по по дълъг от 1\\2 от RR интервала!!!

Лечение на АV нодалната ре-ентри тахикардия

ЛЕЧЕНИЕ ПО СПЕШНОСТ

·         Аденозин 6 мг\\бързо венозно, при неуспех втора доза от 12 мг\\бързо венозно

·         При липса на Аденозин се ползват:

o   Бета блокери венозно

o   Блокери на калциевите канали – тук се предпочита приложението на Дилтиазем, не на Верапамил

ХРОНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

·         Бета блокери или блокери на Са канали

·         Катетер аблация на АV възела

АV ре-ентри тахикардия или реципрочна тахикардия

Механизъм на възникване

Има налични допълнителни продни пътища, които свързват едното предсърдие към едната камера

1.       Допълнителния проводен път може да е скрит (най-честия вариант) и в този случай проводимостта е ретроградна (от камерите към предсърдията) и поради това когато ритъма е синусов пътя не провежда импуси, но когато има тахикардия проводимостта през него акцелилира и тогава имаме „ортодромна АV ре-ентри тахикардия=ретроградна проводимост

2.       Допълнителния проводен път може да е манифестен и да провежда импулсите нормално от предсърдията към камерите, като заобикаля бавния АV възел; на ЕКГ по време на синусов ритъм има „делта вълна”, която отразява преждевременната възбуда.

Най-често допълнителния проводен път е локализиран в лявата латерална сводобна стена (в около 50% от пациентите); следват локализации в постеросепталната и дясната свободна стена; при около 15% от пациентите има множество допълнителни проводни пътища.

Диагностика

ЕКГ в покой

1.       ЕКГ-то не е променено при наличие на скрит проводен път

2.       Особености на ЕКГ при синдром на WPW

a.       Скъсен PR интервал

b.      Наличие на „делта вълна ”, която отразява ранната вентрикуларна активация през допълнителния проводен път

                                                               i.      Делта вълната може да е позитивна или негативна във V1

                                                             ii.      Ако делта вълната е негативна във V1 имаме дясно:люв допълнителен проводен път

ЕКГ по време на тахикардия и типове тахикардия при синдрома на  WPW

1.       Ортодромна AVRT (наблюдава се при 75% от WPW тахикардиите) – започва като AVNRT, но честотата тук е по висока и продължителността на интервала R-P е над 70 милисекунди, но все още е под 1\\2 от  R-R интервала. Тахикардията е тяснокомплеккна.

2.       Антедромна AVRT (наблюдава се при 5% от пациентите с WPW тахикардия) – тук тахикардията е ширококомплексна с особености на камерна тахикардия.

3.       Превъзбудно предсърдно мъждене\\трептене (наблюдава се при 20% от WPW тахикардиите) – на пръв поглед прилича на камерна тахикардия, това е най-описния вид AVRT

Лечение

Лечение в условия на спешност

Всяка ширококомпексна тахикардия се третира като камерна тахикардия до доказване на противното!!!

Не се прилагат АV блокери (дигиталис, Са блокери или бета-блокери), защото може да е фатално за пациента.

Хемодинамично нестабилните тахикардии се овладяват чрез синхронизиран с камерния комплекс електрошок, след нормализиране на ритъма  следва инфузия с Кордарон (5 мг\\кг\\30 минути) и приложение на хронична антиаритмична терапия в последствие. 

 

Лечението на камерните тахикардии, които протичат с хамодинамична стабилност вече е обсъждано в други статии на сайта.