Медицински компендиум – бързо отслабване на телесно тегло

·         Всяка напреднала малигненост: сугестивните данни са наличие на прогресивно отслабване на телесно тегло съчетано с наличие на специфични признаци като: хемоптиза, редуване на запек/диария, наличие на неврологичен дефицит, кървене от ректума и други подобни. Диагнозата се поставя чрез доказване на метастазите чрез КТ, обзорна графия на бял дроб, бронхоскопия/горна едноскопия или левкограма от периферната кръвна картина

·         Депресия: тук има нарушение на съня, слаба концентрация, социална изолация и загуба на  интереси, както и намаление на регулярната физическа активност. Доказва се чрез положително повлияване на симптоматиката от приложението на антидепресанти

·         Тиреотоксикоза: непоносимост към топлина, сърцебиене, тремор на ръцете, палпитации/сърцебиене, често изхождане по голяма нужда. Диагнозата се доказва чрез изследване нивата на TSH & тироидните хормони

·         Неконтролиран добре захарен диабет: полиурия, полидипсия, повишено чувство за жажда. Доказва се чрез теста за глюкозно обременяване

·         Хронични инфекции като напр.туберкулоза или пневмония: треска, нощни изпотявания, хронична кашлица. Доказват се чрез обзорна графия на бял дроб, извършване на туберкулинов тест и резултатите от хемокултурата, както и от анализа на храчките

·         Болест на Адисон: летаргия, обща слабост, хипотония, специфична кожна пигментация. Доказва се чрез измерване на сутришния кортизол (в 9 часа), както и чрез извършването на кратък синактенов тест