Медицински компендиум – асбестоза

·         Положителна анамнеза за експозиция към асбест

·         Прогресивна диспнея, рядко плевритна гръдна болка

·         Често сухи инспираторни крепитации

·         Понякога барабанни пръсти и цианоза

·         Интестинална фиброза; изтъняване на плеврата; плаки и диафрагмални калцификации; при някои пациенти екскудативен плеврален излив

·         Пулмоналните функционални тестове показват ретриктивен дефект, често рано в хода на заболяването

·         Компютърната томография доказва диагнозата

Диференциална диагноза

·         Други инхалационни пневмокониози (напр.силикоза)

·         Фунгиални белодробни заболявания

·         Саркоидоза

·         Идиопатична пулмонлна фиброза

·         Мезотелиома

Лечение на асбестоза

·         Поддържаща терапия, кислородотерапия при необходимост (налична хронична хипоксия)

 

·         Преустановяване експозицията на асбест