Медицински компендиум – саркоидоза

 

 • Саркоидозата е заболяване с неизвестна етиология
 • Обща умора, треска и диспнея с неочаквано начало; очна симптоматика, засягат се кожата, нервната система, черния дроб и сърцето; често обаче е със асимптоматично протичане
 • Ирит, едема нодозум, увеличение на паротидните жлези, лимфаденопатия и хепатоспленомегалия
 • Хиперкалциемията (5%) е по рядка от хиперкалциурията (20%)
 • Спирометрията показва наличие на белодробна обструкция, но понякога и рестрикция
 • Симетрична хилусна и десностранна паратрахеална лимфаденопатия, интерстинални инфилтрати видими на обзорната графия на бял дроб и сърце
 • Биопсията показва наличие на грануломатозен процес
 • Увеличени нива на антгиотензин конвертиращият ензим не са нито сензитивни, нито специфични за болестта; кожни алергии в 70%

 

Диференциална диагноза

 

 • Туберкулоза
 • Лимфома вкл.лимфоцитен интестициален пневмонит
 • Белодробна фунгиоза (хистоплазмоза и други)
 • Идиопатична пулмонална фиброза
 • Пневмокониоза
 • Берилиоза

 

Лечение на саркоидозата

 

 • Кортикостероиди за системна употреба при наличие на симптоматично пулмонално заболяване, а също така и при сърдечно\неврологично засягане или ирит неотговарящ на локална терапия
 • Асимптоматичните пациенти с нормална белодробна функция може да не изискват приложение на кортикостероиди