Медицински компендиум – белодробна туберкулоза

 

 • Повишена обща уморяемост, загуба на тегло, треска, кашлица, нощтни изпотявания, хемоптиза, но може и да няма симптоматика
 • Кахексия при много пациенти, наличие на апикални крепитации
 • Апикални или субапикални инфилтрати с кавитиране са типични за туберкулозата; плеврални изливи при първична туберкулоза, но може да има различни рентгенологични находки
 • Позитивен туберкулинов тест
 • Изолиране на Mycobacterium tuberculosis от храчките, от плевралната течност, от гастралното съдържание или плевралната биопсия – често плевралната флуидна култура обаче е стерилна
 • При плеврална биопсия се установява предимно развитие на грануломна тъкан

 

Диференциална диагноза

 

 • Бронхогенен карцином
 • Бактериална пневмония или белодробен абсцес
 • Фунгиални инфекции
 • Сакроидоза
 • Пневмокониоза
 • Плеврален излив при асбестоза
 • Други микобактериални инфекции

 

Лечение на белодробната туберкулоза

 

 • Конбинирана антитуберкулозна терапия в продължение на 6-9 месеца, всички режими включват обаче изониазид

 

Да не се пропуска

 

В наши дни ХИВ инфекцията е най-честата причина за развитието на белодробната туберкулоза !!!