Дишане на Biot

 

Дишането на Biot се характеризира с ирегулярност и непредвидимост на акта на дишане. То настъпва внезапно и се дължи най-често на увеличено налягане върху медулата

 

Етиология

 

·        Компресия върху мозъчния ствол: дишането на Biot се наблюдава предимно при увеличаване компресията върху стола на мозъка и представлява неврологична спешност. Бързо увеличаващите се мозъчни лезии предизвикват този тип дошане и могат да доведат до поява на респираторен арест