Признак на Batlle

 

Признака на Battle представлява наличие на ехимози върху мастоидния процес на темпоралната кост и се наблюдава предимно при фрактура на базиларната част на скулата. На практика този вид фрактура може да не се установи и чрез рентгеново изследване, ако обаче остане нелекувана фрактурата на базиларната част на скулата може  да е фатална за пациента, защото е съпроводена с едновременно налична увреда на краниалните нерви и базалното мозъчно кръвообръщение, а също така и на мозъчните съдове на менингите. Често този признак може да е скрит от косата на пациента и да не се забележи при клиничния преглед

 

Анамнеза и физакално изследване

 

Анамнезата е на първо място и тук, следва фикалния преглед на пациента. Питаме първо за травма на главата? Имало ли е загуба на съзнание? Има ли промяна в менталния статус на пациента, установено чрез Глазгоу кома скалата?

 

Проверят се виталните признаци на пациента, трябва да обърнем внимание на раздалечаването на пулсовите граници, границите на кървонто налягане, наличие на брадикардия, както и признаци на повишено вътречепно налягане. Установете функцията на краниалните черепномозъчни нерви ІІ, ІІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ. Установете дали евентуално няма анизокория (разлика в размера на зениците), а също така дали няма изтичане на цереброспинална течност от ушите\\носа на пациента – винаги имайте предвид, че цереброспинална течност може да изтича и по задната стена на фаринкса и да не се види вънка. Пациента трябва да се провери за наличие на други черепно мозъчни увреди

 

Етиология

 

  • Базиларна фрактура на скулите – признака на Battle може да бъде единствения признак на базиларна фрактура на скулата, като може да има и налични периорбитални ехимози (очи на елен), конюнктивални хеморагии, нистагъм, окуларни девиации, епистаксис, ансомия и издуване на тимпаничната мембрана. Може да има и допълнителни фрактури на слуховия канал, което ще е съпроводено със загуба\\намаление на слуха, фациална парализа и световъртеж