Употреба на допълнителната мускулатура за дишане

 

Когато дашането изисква допълнителни усилия в дихателния акт се включва спомагателната дихателна мускулатура, като в процуса участват следните мускулни групи: стерноклеидомастоидеуса, скаленовата мускулатура, пекторалис майор, трапезоидните мускули, вътрешните интрекостални мускули и абдоминалната мускулатура, които стабилизират торакса по време на респирацията

 

Пролонгираното използване на тази мускулатура може да е сигнал за наличие на респираторен дисстрес синдром; слабост на диафрагмата или обща умора. Това също така може да е последствие от наличие на хронично респираторно заболяване

 

Ако пациента използва допълнителната дихателна мускулатура за дашане веднага помислете за наличие на респораторен дисстрес синдром, който се проявява физикално по следния начин: промяна в менталния статус на пациента, диспнея по време на говорене, интеркостални ретракции, цианоза, наличие на допълнителни дихателни звуци (хриптене и\или стридор) и диафореза (обилно изпотяване)

 

Анамнеза и физикален преглед на пациента

 

Ако състоянието на пациента позволява, трябва да бъде прегледан основно. Трябва да се осведомим за началото, продължителността и тежестта на допълнителната симптоматика като: диспнея, гръдна болка, кашлица и треска

 

Трябва също така да се осведомим за наличие на хронични респираторни заболявания като инфекции или ХОББ, а също така и за налични кардиологични проблеми като сърдечна недостатъчност, която може да доведе до развитие на белодробен оток, а също така за наличие на невромускулни заболявания като амиотрофна латерална склероза, която може да засегне мускулната функция. Трябва да питаме също така за известни на пациента алергии или бронхиална астма. Трябва да имаме предвид, че колагенозите могат да предизвикат развитие на дифузно инфилтративно боледробно заболяване и затова трябва да се осведомим за наличие на ревматоиден артрит или системен лупус еритемотодес. Питайте също така за претърпени скорошни травми на гръдния кош или гръбначния стълб. Важно е също така да се отбележи хроничната експозиция на токсини като тютюнопушене или асбестоза\силикоза. Фималната анамнеза включва осведомяване за наличие на кистична фиброза или неврофиброматоза, които могат да доведат до развитие на дифузно инфилтративно белодробно заболяване

 

Етиология

 

 • Остър респираторен дисстрес синдром – това е животозастрашаваща патология, като употребата на допълнителна дихателна мускулатура и израз на наличната хипоксия в организма на пациента. Често има тахипнея, продуктивна експекторация (розови до кървави храчки). Хипокията предизвиква неблагоприятни промени в менталния статус на пациента (повишено общо безпокойство) и тахикардия
 • Обструкция на дихателния тракт – за щастие повечето обструкции са субакутни или хронични, острата обструкция на горния отдел на дихателната система е животозастрашаващо състояние. Често тук има и цианоза, както и тахикардия, а също така и повишено централно вунозно налягане. Не пропускайте белодробния тромбоемболизъм като една от причините за дихателна обструкция
 • Амиотрофична латерална склероза – това е заболяване, което предизвиква предимно диафрагмална слабост. Другите симптоми включват: обща мускулна слабост\атрофия, спастичност, положителен билатерален рефлекс на Бабински и хиперактивни дълбоки сухожилни рефрекси; нарушен говор; трудности при преглъщането; често уриниране. Трябва да се има предвид, че и други невромускулни заболявания могат да се демонстрират клинично по подобен начин. Може да има и периодични депресивни епизоди
 • Бронхиална астма – по време на острата астматична атака пациентът има силно изразена диспнея, тахипнея, хриптене, продуктивна кашлица и цианоза. Аускултацията може да не долови дихателни шумове. Хроничната астма може да доведе до развитие на гръден кош като барел
 • ХОББ – тук употребата на допълнителната дихателна мускулатура може да е хронична, или да е остро настъпила с предхождаща поява на продуктивна кашлица и диспнея при усилие. Често тук има развито кор пулмонале и при екзацербация се увеличава и централното венозно налягане (разширени шийни вени). При насложена инфекция може да има и нискостепенна температура
 • Дифузно инфилтаритвно (или фибротично) заболяване – при дифузното инфилтративно белодробно заболяване има налична прогресивна пулмонална дегенерация. Главното оплакване е хроничната прогресивна диспнея. Допълнителната симптоматика включва: кашлица, анорексия, обща уморяемост, гръдна болка и крепитации в основите
 • Пневмония – бактериалната пневмония обикновено започва неочаквано с хиперпирексия и обилно изпотяване. Асоциираната симптоматика включва: гръдна болка, продуктивна кашлица, тахипнея, тахикардия, цианоза както и данни за белодробна консолидация по време на физикалния преглед
 • Белодробен оток – при острия болодробне оток употребата на допълнителната дихателна мускулатура в акто на дишането се придружава от диспнея, тахипнея, ортопнея, крепитации в белодробните основи, хриптене, експекторация (често розова, пенеста), тахикардия, вентрикуларен галоп и студена цианотична кожа
 • Белодробен тромбоемболизъм – има многолика клинична картина при това животозастрашаващо заболяване; честите находки са: тахипнея, диспнея, плевритна или субстернална гръдна болка, тахикардия, продуктивна кашлица и нискостепенна температура. При масивен белодробен тромбоемболизъм има драматична клинична картина, често със синкопално начало, цианоза, повишено централно венозно налягане и фокално хриптене
 • Травма на гръбначния мозък – травма под L1 обикновено не повлиява дишането, докато травма между С3-С5 засагя горната дихателна мускулатура и диафрагмата. Асоциираната симптоматика включва: унилатерално или билатерално позитивиране рефлекса на Бабински, хиперактивни дълбоки сухожилни рефлекси, спастичност и частична липса на моторна функция и пропиорецепторна сензитивност. Симптома на Хорнер (унилатерална птоза, свиване на зеницата и фациална анхидроза) се наблюдава при увреда на ниските нива на цервикалния отдел на гръбначния мозък
 • Торакална травма – тук клиниказа зависи от вида на травмата. Алармиращите симптоми са появата на цианоза, диспнея и промяна в менталния статус на пациента. Признаците на шок като хипотония и тахикардия се наблюдават при кръвозагуба