Анурия

 

Клинично се дефинира като отделяне на урина по малко от 100 мл\24 часа. Наличието на анурия индицира или обструкция на уринарния тракт или наличие на бъбречна недостатъчност, която се е развила по различни механизми

 

По важните причини за развитие на бъбречна недостатъчност са както следва:

 

 • Преренални причини
  • Намалено сърдечно изтласкване
  • Хиповолемия
  • Периферна вазодилатация
  • Периферна вазоконстрикция
  • Реноваскуларна обструкция
 • Ренални причини
  • Остра тубулна некроза
  • Кортикална некроза
  • Папиларна некроза
  • Гломерулонефрит
  • Васкулит
  • Ренална васкуларна обструкция
 • Постренални причини
  • Уретрална причина
  • Уретерална причина
  • Причина в пикочния мехур

 

Анурията може да доведе до развитие на уремия и други компликации на уринната ретенция

 

Анамнеза и физикален преглед

 

Установете виталните признаци на пациента и снемете пълна анамнеза. Установене количеството течности, което пациента е приел в последните 48 часа, както и времето на последното уриниране. Ориентирайте се за наличието на бъбречни заболявания, инфекции на уринарния тракт, ренални калкули, увеличена простата, неврогенен пикочен мехур или конгенитални аномалии. Попитайте какви лекарства приема пациента

 

Палпирайте абдомена за наличие на асиметрия, разтягане или пулсираща абдоминална тумарно маса. Погледнете по коремните флангове за наличие на еритема, перкутирайте пикочния мехур, палпирайте също така бъбреците и аускултирайте върху реналните артерии

 

Етиология

 

 • Остра тубулна некроза – анурията\олигурията е честа находка при острата тубулна некроза, като обикновено се предходжда от полиурия. Асоциираните находки отразяват обикновено етиологията и магат да включват признаците\симптомите на хиперкалемията (мускулна слабост, сърдечни аритмии); уремията (анорексия, гадене\повърщане, кървене, пруритус, уремичен дъх) и сърдечната недостатъчност (едема, раширение на югуларните шийни вени, белодробен застой и диспнея)
 • Билатерална кортикална некроза – олигурията се предхожда от максоскопса хематурия, лумбалгия и повишена температура
 • Остър глумерулонефрит – също може да се предхожда от макроскопска хематурия, оток на лицето\крайниците, хипертония, гадене\повръщане, главоболие, признаци на белодробна конгестия
 • Хемолитично – уремичен синдром – анурията при хемолитично-уремичния синдром може да продължи от 1 до 10 дни; може да са налични: диария, гадене\повръщане; хематемеза, мелена, пурпура, треска, хипертония, едема, ехимози, хематурия и обща бледност
 • Остра папиларна некроза – билатералната папиларна некроза предизвиква поява на олигурия\анурия и се предхожда от лумбалгия, абдоминална болка\абдоминална ригидност, треска, хемотурия\пиурия
 • Билатерална оклузия на реналните артерии – тежкостепенна абдоминална\лумбална болка, гадене и повръщане, намалени при аускултация чревни шумове, диастолна хипертония и олиго\анурия
 • Билатерална оклузия на реналните вени – лумбалгия, фебрилитет, хематурия и олиго\анурия
 • Обструкция на уринарния тракт – тежкостепенната обструкция води до развитие на остра и тотална анурия, която се редува с периоди на болезнено уриниране и\или инонтиненция от препълване на пикочния мехур, който може да бъде палпиран
 • Васкулит – васкулита понякога води до поява на анурия, в повечето случаи обаче има миалгия\полиартралгия, треска, хипертония, хематурия\протеинурия, аритмии, кожни изменения (уртикария, кожни лезии и\или пурпура)
 • Лекарствени средства – нефротоксичния ефект на множество лекарства спадащи към различни класове може да доведе до поява на олиго\анурия: антибиотици, антихолинергици, алкохол, органични разтворители и аналгетици