Атрофия на ръцете

Атрофията на ръцете може да отразява или проява на кахексия в организма или поражения на долния двигателен неврон.

Етиология

·         Локални причини

o   Поражения на периферните неврони

§  Моторна невропатия

§  Прекъсване на периферния неврон

o   Поражения на клетки в предния рог на гръбначния мозък

§  След полиомиелит

o   Атрофия в резултат на бездействие

·         Общи причини

o   Недостатъчно хранене

o   Системни заболявания

§  Злокачествени заболявания

§  Сърдечна кахексия

§  Тиреотоксикоза

§  Болест на Къшинг

o   Поражения в моторно двигателната плочка

§  Заболявания на двигателния неврон

§  Миастения гравис

§  Мускулна дистрофия

§  Полимиозит

o   Токсикологични причини

§  Алкохол

§  Статини

§  Стероиди

Анамнеза

Атрофията на мишниците, която се наблюдава при децата в повечето случаи е обусловена от наличието на вродени заболявания като наследствените мускулни дистрофии (напр.мускулна атрофия на Душен).Тези заболявания се проявяват най-често във възрастта 15-30 години, докато при заболяванията на двигателния неврон клиничната картина се проявява във възрастта около 40 години.

Трябва да определим дали се касае за атрофия на една мускулна група или за генерализирана атрофия каквато се наблюдава напр.при полиомиелит. Целенасочено търсим данни за травма която може да доведе до прекъсване на периферен нерв.

При болни със злокачествени заболявания или тежка сърдечно съдова\дихателна недостатъчност може да се развие атрофия на мишниците в резултат на кахексия.  Атрофията при бездействие също може да бъде локализирана или генерализирана. Мишечна атрофия може да се наблюдава и при пациенти страдащи от захарен диабет или чернодроба цироза, в резултат на наличната невропатия

Съпътстваща симптоматика

При болните с миастения гравис често има диплопия и птоза на клепачите, както и бърза уморяемост.

При пациентите с болести на двигателния неврон има прогресивна слабост, атрофия на мускулатурата на долните и горните крайници, дизартрия и дисфазия.

Болните с Къшинг имат увеличение на теглото, мускулна слабост, болки в гръбначния стълб и психически нарушения.

Изследвания 

Огледа на болния ни дава представа за атрофия на точно кои мускулни участъци се касае.

Обширна мускулна атрофия се наблюдава при болест на Къшинг, тук има и проксимална мускулна слабост.

При равномерна атрофия трябва да извършим щателно изследване на болния: търсим злокачествено заболяване или органна недостатъчност напр.сърдечна недостатъчност в краен стадий.

При болните с миастения гравис има и диплопия.

Лабораторните изследвания са както следва:

·         ПКК – анемия при нарушено хранене и хронични заболявания

·         СУЕ – увеличена при злокачествени заболявания и пилимиозит

·         Биохимия – увеличена глюкоза при захарен диабет, намален албумин при непълноценно хранене, увеличени урея\креатинин при бъбречна недостатъчност, увеличена креатинфофокиназа при миопатии, намален TSH при тиреотоксикоза

·         ЕМГ – миопатия, миотоническа дистрофия, поражения на двигателния неврон

·         Изследване на нервната проводимост – радикулопатия, периферна невропатия

·         Мускулна биопсия – с цел дифинитивна диагностика на мускулната атрофия