Анаеробна пневмония и белодробен абсцес

·         Продуктивна кашлица с отвратително миришеща експекторация; хемоптиза, загуба на тегло и обща отпадналост

·         Най-често се касае за пациенти с периодонтално или езофагиално заболяване както и за имунокомпрометирани пациенти (най-често алкохолици)

·         Признаци за наличие на белодробна консолидация и егофония върху засегнатите белодробни участъци

·         Левкоцитоза и хипоксемия

·         Обзорна графия на бял дроб: доказва пневмонията и визуализира евент.белодробния абсцес

Всеки белодробен абсцес при възрастни пациенти да се счита за бронхогенен карцином до доказване на противното

Диференциална диагноза

·         Туберкулоза

·         Бронхогенен карцином

·         Белодробна микоза

·         Бронхиектазии

·         Кавитираща пневмония (Клибсиела като най вероятен причинител)

·         Пулмонален васкулит (грануломатоза на Вегенер)

Лечение

·         Клиндамицин или високи дози от пеницилин (терапията често продължава над 6 седмици)

·         Хирургична намеса в определени случаи (масивни абсцеси и\или масивно хемоптое)

·         Кислородотерапия

·         Бронхоскопия за изключване на белодробен карцином