БАЗИСНА КАРДИОЛОГИЯ – развитие на сърцето

В ранният фетален живот сърцето е представено чрез проста тръба т.нар.сърдечна тръба, която се състои от вътрешна тънка обвивка, която се образува от хипобласта, от която по късно се развива ендокарда; и друга тънка обвивка, която произлиза от висцералния мезобласт, която се развива по късно в мускулатура.

В по късен етап от ембрионалното развитие сърдечната тръба елонгира (удължава се) и образува S образна тръба с преден десен и заден ляв ъгъл. Следва развитие през времето на което се обособяват 4 части:

1.       Синус венозус

2.       Общото ухо

3.       Общия вентрикул

4.       Аортния булбус

Синус кавернозус е разположен зад общото ухо и комуникира с него чрез медианна апертура, която се разделя на 2 части. Дясната образува част от дясното ухо, докато лявата част персистира като коронарен синус.

Общото ухо се разделя в хода на вътреутробното развитие на ляво и дясно ухо чрез постепенно образуване на септална стена т.нар.септум супериус, а форамен овале е последствие от перфорацията на тази стена. Друг септум наречен септум инфериус се формира по същия начин и разделя общия вентрикул на лява и дясна камера.

Формирането на септума сщо е отговорен процес за трансформацията на аортния булбус в 2 големи кръвоносни съда: аортата и пулмоналната артерия.