Атипична пневмония

Сумаризирана информация за патологията

·         Треска, главоболие, продуктивна кашлица и вариабилни гастроинтестинални симптоми

·         Физикалния белодробен преглед дава вариабилна информация

·         На обзорната графия на белия дроб се установяват нелобуларни инфилтрати

·         Патогените включват: хламидии, микоплазма и вируси

·         Типичната от атипичната пневмония не винаги могат да бъдат разграничени по клиничните находки

Диференциална диагноза

Бактериална пневмония

Белодробен емболизъм

Конгестивна сърдечна недостатъчност

Бронхиолитис облитеранс с организираща се пневмония

Идиопатична пулмонална фиброза

Хиперсензитивен пулмонит

Лечение на атипична пневмония

·         Емпирична антибиотична терапия с Доксициклин, новите макролиди (Азитромицин) или респираторни хинолони (Левофлоксацин)

·         Хоспитализацията се придържа към същите принципи както при бактериалните пневмонии