Диабетно стъпало

Под този термин разбираме инфектирани неутрофилни язви на краката при диабетиците.

Микробиология

·         Леки поражения (без засягане на костите или ставите) – обикновено С.ауреус или аеробни стрептококи

·         Жимотозастрашаващи поражения (дълбоки костно\ставни поражения с или без системна токсичност, с или без исхемия на крайника) – аероби (стафилококи, стрептококи, ентерококи и Грам негативни нокси напр.Псевдомонас) и\или анаероби (анаеробни стрептококи, Бактериоидес, рядко Клостридиум)

Клинична манифестация

·         Язви с еритема около тях с или без пурулентна секреция

·         Парестезии поради наличната невропатия

·         Подкожни крепитации, които са високосугестивни за газобразуващи или смесени инфекции

·         С или без подлежащ остеомиелит

·         С или без системна токсичност (треска, хипергликемия, левкоцитоза и изпотяване)

Диагностика

Повърхностната микробиология от язвата не е от клинична полза.

При всички пациенти се взема хемокултура за установяване на причинителя.

Винаги трябва да се отхвърли наличието на остеомиелит.

Лечение

·         При леките форми се използват пеницилаза резистентни микроорганизми или първа генерация цефалоспорини

·         При животозастрашаващите форми се ползват комбинациите от ванкомицин плюс имипенем или ванкомицин плюс метронидазол

Понякога се налага извършване на ампутация\ревускуларизация на крайника.