Целулит

Микробиология

Стрептококи и Стафилококи вкл.MRSA (при 15-74% от пациентите с пурулентна кожа и мекотъканни инфекции).

Болест от ухапване от котка: P.multocida

При ухапване от куче: P.multocida\C.canimorsus

Пенетриращи рани: Псевдомонас

Травми от гръбнак на риби: E.rhusiopathiae, V.vulnificus

Клинична манифестация

·         Еритема, едема, топла кожа и болка

·         С или без лимфаденит или регионална лимфаденопатия

·         P.multocida – има бързо начало и еволюция

·         C.canimorsus – сепсис с или без гангрена (гангрена се развива при имунокомпрометирани пациенти вкл.спленектомирани)

Диагностика

Диагнозата е клинична, но се потвърждава често и чрез взимане на кръвни култури за установяване на точния причинител. Може да се ползва и аспират от налична инфектирана була.

Лечение

Пеницилиза резистентни пациницилини (т.нар.протектирани пеницилини) или първа генерация цефалосторини. Ако се подозира MRSA се ползва ванцомицин при хоспитализирани пациенти или бисептол при амбулаторно болни.