Фунгиални белодробни инфекции

Кандида видовете

Не албиканс видовете са имидазол резистентни понастоящем.

Рисковите фактори включват: неутропения, иуносупресия, наличието на централен венозен катетер, употреба на широкоспектърни антибиотици, абдоминална хирургия, бъбречна недостатъчност.

Клиничните манифестации включват кожни манифестации, орални манифестации (търсете при възрастни пациенти ХИВ инфекция), гастроинтестинални манифестации, вулвовагинални манифестации, урологични манифестации (колонизира се поставения катетер най-често).

Кандидемията е 4 – 5 водеща причина за поява на системна инфекция, най-често поради поставен интраваскуларен катетер може да доведе до поява и на инфекциозен ендокардит или да се колонизират наличните изкуствени сърдечни клапи. При пациенти с остра левкемия се засяга често порталната венозна циркулация. По рядко се засягат белите дробове и менингите.

Мукокутанните форми се лекуват с приложението на Клотримазол, Нистатин, Флуконазол или Итраконазол. Кандидемията вследствие на неутропения се лекува чрез приложение на Амфотерицин В или Флуконазол или Каспофугин, а фебрилната неутропения чрез приложение на Амфотерицин В или на Капсофунгин.

Хистоплазмоза

Острата пулмонална инфекция може да притече субклинично, а хроничната да се манифестира чрез продуктивна кашлца, нощни изпотявания, инфилтрати и кавитации. Дисеминираните форми (при имунокомпрометирани пациенти) чрез орални улцерации, кожни лезии, треска, консумативен синдром и нощни изпотявания. Лечението е чрез приложението на Итраконазол или Амфотерицин В (при дисеминираните форми).

Кокциидомикоза

Остри пулмонални манифестации: често субклинични, гръдна болка, артралгии, кашлица и треска.

Хронични пулмонални манифестации: кашлица, хемоптиза, загуба на тегло и нощни изпотявания.

Хронична дисеминирана форма (имунокомпрометирани, бременни и диабетици): треска, нощни изпотявания, дифузно пулмонално засягане, кожни и менингеални засягания.

Лечението е с приложение на Флуконазол или Итраконазол\Амфотерицин В ако има тежкопротичаща инфекция.

Бластомикоза

Често асимптоматична, остра или хронична пневмония. Екстрапумоналните манифестации включват: кожни улцерации, костно и\или гастроинтестинално засягане, а дисеминираното засягане можее  да засегне и централната нервна система. Лечението е чрез приложение на Интраконазол или Амфотерицин В (ако има тежкопротичаща инфекция).

Аспергилоза

За АВРА\хиперсензитивния пулмонит вече споменахме в други статии.

Аспергилома се развива най-често в други предходни\налични белодробни кухини (напр.туберкулозни), може да се представи с хемоптиза, продуктивна експекторация.

Некортизиращ трахеит: бели мембрани които покриват трахеята и инвазират в белия дроб; може да се наблюдава както и хроничният фунгиален некортичен процес при пациенти с ХОББ или при имуносупресия.

При дисеминираните форми се наблюдава най-често пневмония.

Лечението е чрез приложение на Вориконазол или Амфотерицин В.