Пневмонии

Класификация

v  Придобита в обществото

Ø  S.pneumoniae

Ø  Микоплазма, хламидии, вирусни (при млади и здрави пациенти)

Ø  H.influenzae, M.catarralis (предимно при пациенти страдащи от ХОББ)

Ø  Легионела (при възрастни пушачи и при пациенти с намален имунитет)

Ø  Клибсиела и други Грам негативни нокси (при аспирации и при алкохолици)

Ø  Стафилококус ауреус (предимно при поствирални инфекции)

v  Придобита в болнично заведение

Ø  Грам негативни нокси вкл.Псевдомонас, Клибсиела, Е.коли, Ентеробактер, Серата, Ацинетобактер и Стафилококус ауреус

v  При имунокомпрометирани пациенти

Ø  Всички гореизрбоени плюс евентуално фунги, нокардия, атипичен микобактерии, цитомегаловирус или херпес симпекс вирус

v  Аспирационна пневмония

Ø  Химични пневмонии

Ø  Бактериални пневмонии поради инхалация на типична орална флора (стрептококи, стафиликоки и\или анаероби)

Клинична манифестация

Типичната клинична картина включва: остро начало, продуктивна кашлица (храчките са различно оцветени), диспнея и консолидация при физикален преглед и на обзорната графия на бял дроб

Атипичната клинична картина (предишно описвана като култура негативна пневмония) включва: внезапна поява на суха, дразнеща кашлица плюс екстрапулмонални прояви като диария, гловоболие, миалгии и\или сухо гърло), на обзорната графия има интерстициални\перибронхитни промени

Клиничната картина не винаги може да е от полза да се разграничи типичната (С.пневмоние, Х.инфлуенцае) от атипичната пневмония (Микоплазма, Хламидия, Легионела) !!!

Грипната инфекция, която се проявява с треска, изпотяване, мускулно скелетни болки, главоболие и непродуктивна кашлица при възрастни пациенти, както и при пациенти с кардиопулмонално заболяване може да доведе до поява на вторична бактериална пневмония.

Диагностични изследвания

·         Оцветяване на храчката по Грам

·         Бактериална култура от храчката

·         Хемокултура (преди започването на антибиотичната терапия)

·         Обзорна графия на бял дроб и сърце

·         Кръвно газов анализ

·         Биохимия: урея\креатинин и електролити

·         Специални микробиологични тестове

o   Микоплазма – PCR от храчка

o   Легионела – уринен антиген положителен в около 70%

o   С.пнеумоние уринен антиген

o   Бърз тест за установяване на наличен грипен вирус

o   Вируси – назална проба за EIA\DFA

·         Бронхоскопия при имунокомпрометирани пациенти

·         КТ на бял дроб ако терапията не върви успешно

Лечение

При амбулаторно болни, които не са приемали скоро антибиотици терапията започва с приложение на макролиден антибиотик. Ако амбулаторно болните са приемали скоро антибиотик се прилага едно от следното: (1) макролид плюс протектиран пеницилин или (2) респираторен хинолон.

При пациенти с придобита в обществото пневмония, но хоспитализирани терапията се извършва или с 3-та генерация цефалосторин плюс макролид или с респираторен хинолон.

При пациенти с вътреболнична пневмония терапията се извършва с цефалексин 3-то поколение плюс ванкомицин или с респираторен хинолон плюс азитромицин ако се подозира наличие на Легионела.

При имунокомпрометирани пациенти терапията е както при пневмониите придобити в обществото с или без добавка на Бисептол с или без добавка на кортикостероиди.

Аспирационна пневмония – 3-та генерация цефалоспорин или респираторен хинолон с или без добавка на метронидазол или клиндамицин.

Грипен вирус А и В – М2 инхибиторите (Амантадин и Римантадин) са ефективни само срещу грипен вирус тип А, докато неураминидазните инхибитори (Озелтамвир, Занамавир) са ефективни срещу грипен вирус тип А и тип В