Тумор с неизвестна първична локализация

Извършва се биопсия на диагностициреумата метастаза и се установява хистологичният вид на тумора, а именно аденокарцином, сквамозен или недобре диференциран тумор и се следват указанията на долната таблица:

Вид на тумора

Възможен източник

Маркери

Образни изследвания

Аденокарцином

Колон, горен отдел на хр.с-ма и панкреас

CEA, CEA19-9

Ендоскопия, КТ на абдомен

 

НСС

AFP

КТ на пелвиса

 

Млечни жлези

CEA 15-3

Мамография

 

Оварии, простата

CEA125, PSA

КТ на пелвиса

 

Бял дроб

 

Обзорна графия на бял дроб

Сквамозно клетъчен карцином

Бял дроб

Няма маркери

КТ на бял дроб

 

Тумори в областта на врата (на гл.връзки)

 

Ларингоскопия

 

Езофагиален

 

Горна ендоскопия

 

Цервикс, Анус

 

 

Лошо диференциран

Герминативен тумор; Лимфома

Хорионгонадотропин; Лактат дехидрогеназа

Тестикуларен ултразвук; РЕТ скенер

 

Тироиден карцином

Тироглобулин

Тироидно ултразвуково изследване

 

GIST; саркома

 

КТ на пелвиса

 

Невроендокринни тумори