Бронхиолитис облитеранс (организираща се пневмония)

Бронхитис облитеранс при възрастните или т.нар.организираща се пневмония може да е следствие развитие на инфекции (напр.микоплазма или вирусни инфекции), може да е следствие от инхалация на токсични газове или следствие от наличие на съединително таканно заболяване напр.системен лупес еритематодес. Често се развива при пациент с трансплантиран солиден орган или се развива идиопатично.

Тази диагноза трябва да се подозира при пациенти при които „обикновената“ им пневмония показва протрахиран/атипичен курс на протичане

Клинично се проявява първоначално като обикновена настинка (суха кашлица, диспнея и треска). При аускултацията се установяват сухи хрипове и/или хриптене. На спирометрията – рестриктивен дихателен дефект и хипоксемия. Обзорната графия на бял дроб показва наличие на билатерални алвеоларни инфилтрати. За прецизна диагностика е необходима пулмонална биопсия (най-често торакоскопична).

Диференциална диагноза

Идиопатична пулмонална фиброза

ХИВ асоциирана белодробна инфекция

Конгестивна сърдечна недостатачност

Микобактериална или фунгиална белодробна инфекция

Тежка пневмония вкл.с туберкулозна етиология

Лечение

Кортикостероидите за системна употреба са ефикасни в 2/3 от случаите.

Често след преустановяване на употребата им до 6 месеца има рецидивиране на симптоматиката.