Спонтанен пневмоторакс

Спонтанният пневмоторакс се развива на фона на липса на подлежащо заболяване, докато вторичният пневмоторакс усложнява наличното пулмонално заболяване напр.ХОББ, кистична фиброза или бронхиална астма.

Спонтанният пневмоторакс се наблюдава при слаби пациенти, които често са пушачи.

Клинично се представя с неочаквана гръдна болка с плевритен характер, която ирадиира към рамото, а също така и остро настъпила диспнея.

Физикално се установяват намалени пулмонални тонове върху заангажираният хемиторакс, както и хиперрезонанс при перкусия; има също така тахикардия и хипотония, както и медиастинален шифт на контралатералната (противоположната) на пневмоторакса страна.

Диагнозата „спонтанен пневмоторакс“ изисква обзорна графия на бял дроб и сърце, за да бъде доказана: на снимката се вижда ретракция на белия дроб от париеталната плевра.

Диференциална диагноза

Миокарден инфаркт

Пневмония с емпием

Перикардит

Пулмонален емболизъм

Лечение на спонтанният пневмоторакс

Лечението на спонтанният пневмоторакс зависи от етиологията му: ХИВ асоциирана пневмония, травма, ХОББ или рак на белия дроб.

Прилага се незабавна декомпресия чрез извършване на торакостомия по спешност, ако пневмоторакса е наз 15% се слага и перманентен катетер. Вторичните пневмоторакси изискват поставянето на гръдна тръба.

Тютюнопушенето трябва да се преустанови.

При спонтанният пневмоторакс има повишена вероятност от настъпване на рецидив.