Ревматична треска

Това е системен инфекциозен процес, компликация на група А – бета хемолитично стрептококов фарингит.

Обикновено засяга деца на възраст между 5 и 15 години, над 25 годишна възраст е казуистика, наблюдава се 1-5 седмици след изчезването на фарингита.

Диагнозата се базира на критериите на Джонс (два големи критерия или един голям и два малки критерия).

ГЛАВНИ КРИТЕРИИ:

· Еритема маргинатум

· Мигриращ полиартрит

· Субкутанни възли

· Кардит

· Хорея на Сиденхам

МАЛКИ КРИТЕРИИ:

· Треска

· Артралгии

· Увеличено СУЕ

· Увеличени нива на С реактивния протеин

· PR-пролонгиция на ЕКГ

· Положителна анамнеза за ревматична треска

Необичайна тахикардия на фона на гърлена инфекция трябва да Ви насочи вниманието към остра ревматична атака.

Диференциална диагноза

Ювенилен ревматоиден артрит

Ендокардит

Остеомиелит

Системен лупус еритематодис

Лаймска болест

Дисеминирана гонококова инфекция

Лечение

Постолен режим докато ЕКГ и виталните признаци не се нормализират. 

Салицилатите и НСПС редуцират треската и ставните оплаквания; могат да се ползват кортикостероиди.

Ако е още налична стрептококовата инфекция се ползва за ерадикацията й пеницилин.

Превенция на рецидивите се извършва до 25-тат година от живота на пациента чрез ежемесечно поставяне на бензилпеницилин.