Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия

Хипертрофичната обструктивна кардиомиопатия представлява асиметрична миокардна хипертрофия, която причинява динамична обструкция в левият вентрикул, под нивото на аортнака клапа.

Развива се се спорадично или е доминантно обусловена.

Симптомите са: диспнея, гръдна болка и синкоп особено при физическо усилие. Пациентите са предимно млади хора.

Аускултаторно се чува четвърти сърдечен тон.

Електрокардиографски се се установяват големи септални Q зъбци сугестини за остър миокарден инфаркт, суправентирукални или вентрикуларни аритмии също могат да се диагностицират.

Ехокардиографиски се устаноява хипертрофия и данни за асиметрична леокамерна обструкция.

Диференциална диагноза

Хипертрофично сърдечно заболяване

Рестриктивна кардиомиопатия (амилоидоза)

Аортна стеноза

Атлетично сърце

Исхемична болест на сърцето

Лечение

Бета блокерите са лекарство на първи избор при пациенти с хипертрофична обструктивна кардиомиопатия.

При непоносимост или протиопоказания към бета блокадата се ползват блокери на калциевите канали.

Прилагат се още: хирургична миоектомия, перкутанна транскоронарна редукция с алкохол; поставя се сърдечен дефибрилатор или се назначава амиодаронова профилактика при пациенти с поишен риск за настъпане на незапна сърдечна смърт.

Налага се профилактика на инфекциозният ендокардит.