Дилатативна кардиомиопатия

 Дилатативната кардиомиопатия води до поява на систолна дисфункция, отразява група заболявания, които водят до развитие на конгестивна сърдечна недостатъчност.

Клинично се проявява със симптоми на конгестивна сърдечна недостатъчност: диспнея при усилие, кашлица, обща умора, пароксизмална нощна диспнея, сърдечно разширение, хрипове/крепитации в белодробните основи, галопен ритъм, повишено централно венозно налягане и оточен синдром.

Електрокардиографията не е диагностикум: показва неспециични реполаризационни аномалии и атриална или вентрикуларна хипертрофия/дилатация.

Ехокардиографията показва депресирана контрактилна функция и кардиомегалия.

Сърдечната катетеризация е от полза за изключване на исхемията като причина за развитието на дилатативната кардиомиопатия.

Диференциално диагноза

Тя се извършва по отношение на етиологията на дилатативната кардиомиопатия.

Алкохолизъм

Пост миокардитна

Саркоидоза

След раждане

Доксорубицинова токсичност

Ендокринопатии (феохромоцитом, тиреотоксикоза, акромегалия)

Хемохроматоза

Идиопатични причини

Лечение

Лекува се причината ако може да бъде установена такава. Абстиненция от алкохол.

Рутинно лечение на систолната дисфункция чрез приложение на вазодилататори (АСЕ инхибитори плюс хидралазин и нитрат); диуретици (задължително спиронолактон плюс евентуално още един диуретик); бета блокери; дигаксин при нужда.

Нискосолева диета.