Миокардит

Фокално или дифузно възпаление на миокарда вследствие на различни инфекции, токсини, лекарства или имунологични реакции. Най-честата причина са вирусните инфекции, особено тези причинени от Коксаки щамовете. Може да е следствие също така от ревматична атака.

Симптомите включват: треска, палпитации, тахикардия, гръдна болка или симптоми на конгестивна сърдечна недостатъчност, най-често 10-тина дни след инфекции на горни респираторен тракт.

На електрокардиограмата може да се видят проводни нарушения и/или дифузни ST елевации.

Ехокардиографски могат да се види дифузно депресирана лево вентрикуларна функция, като и увеличение на левия вентрикул.

Рутинна миокардна биопсия не се препоръчва, защото най-често измененията са неспецифични и/или фокални.

Диференциална диагноза

Остра миокардна исхемия

Пневмония

Конгестивна сърдечна недостатъчност поради други причини

Лечение

Постелен режим.

Спицифична антимикробна терапия, ако може да се идентифицира причинител.

Приложението на имуносупресори се приема противорачиво от отделните клиницисти.

Подходящо лечение на систолната дисфункция: приложение на АСЕ инхибитори или кобинация от диуретик (най-често хидрохлортиазид) и изосорбид мононитрат; бета блокери и дигоксин (предимно при по възрастните пациенти); спиронолактон. Нискосолева диета.