За да определим едно ЕКГ за нормално трябва да е изпълнено следното:

 • Няма абнормалии в ритъма, сърдечната честота и абнормалии в сърдечната електрическа ос
 • Трябва да има нормална Р вълна
  • нормален аксис на Р вълната да е между 0 и 75 градуса т.е.да е положителна във І и ІІ отвеждане
  • нормална продължителност на P-R интервала (120-200 милисекунди)
  • Камерен комплекс с нормален аксис и продължителност
  • Нормален ST сегмент – изоелектричен в периферните отвеждания и до 1 милиметра депресия в гръдните отвеждания
  • Нормална Т вълна – положителна в І, ІІ, V3-V6