Чернодробен абсцес – диференциално диагностична констелация

В контекста на хепатомегалията, трябва да имаме предвид и чернодробният абсцес. При налична хепатомегалия трябва да мислим, най-често за следните заболявания:

1. Хепатоцелуларен карцином

2. Туморни метастази

3. Чернодробен хемангиом

4. Аденом на черния дроб

5. Чернодробни кисти (конгенитални, ехинококоза и такива асоциирани с поликистично ренално заболяване)

6. Пиогенен абсцес

7. Амебиазен абсцес

8. Фокална нодуларна хиперплазия

9. Чернодробна амилоидоза

Най-често пациентът ни се представя или с оплаквания от стомашен дискомфорт локализирани предимно в дясната горна епигастрална област или чрез горно диспептичен синдром поради въвличане (респ.прегъване) на жлъчният мехур поради хепатомегалията. При инфуктирани метостази/тумор/абсцес ще има и хиперпирексия, като в случая температурната крива не е от особено значение.

При палпацията/перкусията установяваве данни за хепатомегалия и ще е груба грешка ако не установим перкуторно дали няма и едновременно налична спленомегалия!

Първото изследване, което трябва да пуснем е ехография на жлъчно чернодробната област, която ще ни даде дифинитивна диагноза в над 85% от случаите.

ЯМР или компютърната томография само могат да потвърдят или отхвърлят ехографската диагноза, обикновено ако ехографиста е добър не се налага в повечето случаи пускането на тези скъпоструващи изследвания.

ПЕТ скенера е ултимативен диагностикум в 99% от случаите с неясна хепатомегалия, но цената на изследването у нас е над $3000.

Към чернодробна биопсия се пристъпва когато имаме подозрение за амилоидоза и при неясна фокална хиперплазия.

Винаги при хепатолемагия пускаме и цялостен чернодробен панел: (1) АСАТ, АЛАТ, билирубин, АФ, ЛДХ, ГГТП и общ белтък с албумин.

Положителната анамнеза за пътуване в чужбина ще ни насочи към диагнозата "амебиазен чернодробен абцес", която може да бъде потвърдена чрез изследване на съотвентите антиамебиазни антитела.