Най – честите причини за патологично ляво положение на сърдечната електрическа ос са:

  • Ляв преден фасцикуларен блок
  • Долен миокарден инфаркт
  • Синдром на Wolff-Parkinson-White
  • Хроничен бронхит (ХОББ)