80-90% от пациентите умират докато бъдат трансприрани до болницата.

 Аортата руптурира предимно в аортния истмус (88-95%), и по рядко дистално от артерия субклавия.

 Честа причина за руптура на аортата са катастрофите.

 Има силна гръдна и/или интраскапуларна болка.

 Има разлика в пусовата характеристика на двете ръце, има и разлика в брахиалното кръвно налягане на двете ръце.

 Радиологични особености

 Обзорна графия на бял дроб и сърце

  • Разширен мадиастинум над 8 сантиметра
  • Загуба на аортен контур и аортно копче
  • Левостранен хемоторакс
  • Изместване на трахеята надясно
  • Изместване на езофага надясно (това се визуализира като се постави назогастрална сонда на пациента преди рентгеновото изследване)

Компютърна томография на торакса

  • Визуализира се разкъсване на кръвоносната стена или наличие на екстралуминална кръв

Sample Image